ਈਵੈਂਟ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੈਬੀਨਾਰ: ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਨਰਸ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

  • ਕਾਰਜ-ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
  • ਪਾਵਰ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਅਤੇ ਅਸੰਤੁਲਨ
  • ਕਾਰਜਬਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ

ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ LinkedIn, Facebook, Instagram ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ।

ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ@ title: window

24 ਨਵੰਬਰ, 2020

1:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ - 2:30 ਵਜੇ EST

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ

ਰਜਿਸਟਰ
ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
ਪੇਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਹਿਯੋਗ