ਈਵੈਂਟ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੈਬੀਨਾਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ

ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ:

  • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ
  • ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
  • ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ
  • ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ LinkedIn, Facebook, Instagram ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ।

ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ@ title: window

18 ਅਕਤੂਬਰ, 2022

10:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ - 11:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ EDT

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸਜ਼

ਥਾਂ

ਆਨਲਾਈਨ
ਰਜਿਸਟਰ
ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
ਪੇਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਹਿਯੋਗ