ਈਵੈਂਟ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੈਬੀਨਾਰ: ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ

ਪ੍ਰੇਰਿਤ

ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ:

  • ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀ ਹੈ?
  • ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੋ?
  • ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ
  • ਸਵੈ-ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੁਨਰ

ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ LinkedIn, Facebook, Instagram ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ।

ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ@ title: window

26 ਅਗਸਤ, 2021

2:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ - 3:00 ਵਜੇ EDT

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ

ਥਾਂ

ਆਨਲਾਈਨ
ਰਜਿਸਟਰ
ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
ਪੇਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਹਿਯੋਗ