ਈਵੈਂਟ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੈਬੀਨਾਰ: ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ

ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇ:

  • ਬਰੈਮਪਟਨ ਸਮਾਲ ਬਿਜਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ
  • ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
  • ਇੱਕ ਸਰਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ
  • ਗ੍ਰਾਂਟ ਪਰੋਗਰਾਮ

ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਰੈਮਪਟਨ ਸਮਾਲ ਬਿਜਨਸ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ LinkedIn, Facebook, Instagram ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ

ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ@ title: window

14 ਫਰਵਰੀ, 2022

10:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ - 11:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ EST

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸਜ਼

ਥਾਂ

ਆਨਲਾਈਨ
ਰਜਿਸਟਰ
ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
ਪੇਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਹਿਯੋਗ