ਈਵੈਂਟ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੈਬੀਨਾਰ: ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨਿੱਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ

ਨਿੱਜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

  • ਬਿਨੈਕਾਰ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ATS) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ
  • ਕਵਰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਬਰਾਂਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ
  • ਜਿੱਥੇ LinkedIn ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈ
  • ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ LinkedIn, Facebook, Instagram ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ।

ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ@ title: window

26 ਅਕਤੂਬਰ, 2021

11:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ - 12:00 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮ EDT

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ

ਥਾਂ

ਆਨਲਾਈਨ
ਰਜਿਸਟਰ
ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
ਪੇਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਹਿਯੋਗ