ਈਵੈਂਟ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੁੜ-ਸ਼ੁਰੂ ਮੇਕਓਵਰ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਲਿਖਣ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ

ਸਾਡੀ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਸਿੱਖੋ:

  • ਵਿਭਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
  • ਟੀਚਾਬੱਧ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ

ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ LinkedIn, Facebook, Instagram ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ। 

ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ@ title: window

16 ਨਵੰਬਰ, 2020

ਦੁਪਹਿਰ 2:00 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 4:00 ਵਜੇ EST

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ

ਰਜਿਸਟਰ
ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
ਪੇਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਹਿਯੋਗ