ਈਵੈਂਟ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੈਬੀਨਾਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ

ਟੈਕਸ (1)

ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ:

  • ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ
  • ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ
  • ਤੁਹਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਕਸ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ LinkedIn, Facebook, Instagram ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ।

ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ@ title: window

26 ਫਰਵਰੀ, 2021

10:00 ਵਜੇ ਸਵੇਰੇ - 12:00 ਵਜੇ EST

ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸਜ਼

ਥਾਂ

ਆਨਲਾਈਨ
ਰਜਿਸਟਰ
ਹੁਣੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
ਪੇਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਹਿਯੋਗ