ਈਵੈਂਟ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
  • ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵੈਬੀਨਾਰ: ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਣਨਾ

ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ

ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੈਬੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ:

  • ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਲੋਮਾ
  • ਫ਼ੰਡ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਵੈਬੀਨਾਰ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਾਡੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਾਗਮਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ LinkedIn, Facebook, Instagram ਜਾਂ Twitter 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਨੁਸਰਣ ਕਰੋ।

ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਟਾਈਮ@ title: window

18 ਮਾਰਚ, 2021

ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ - ਦੁਪਹਿਰ 2:30 ਵਜੇ EDT

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ - ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ

ਥਾਂ

ਆਨਲਾਈਨ
ਰਜਿਸਟਰ
ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ
ਪੇਜ਼ ਰੀਡਰ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਮੁੜ-ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ-ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਟਰ ਦਬਾਓ ਸਕਰੀਨ ਰੀਡਰ ਸਹਿਯੋਗ